Hlavní menu


Nacházíte se zde: Rostlinná výroba

Rostlinná výroba     V osevním postupu jsou zastoupeny především obiloviny, které jsou pěstovány téměř na 1000ha orné půdy. Jedná se především o pšenici, ječmen, triticale. V posledních letech se osvědčilo pěstování kukuřice na zrno. Významnou plodinou v naší společnosti je cukrovka, jejíž pěstování má hlubokou tradici. V olejninách se firma soustředí na pěstování řepky. Na významné části  zemědělské půdy jsou pěstovány plodiny na krmivovou základnu. Jedná se především o kukuřici, vojtěšku a trávy.
    

Zeas Podhorní Újezd všechna práva vyhrazena 2014