Hlavní menu


Nacházíte se zde: Základní informace

Základní informace     Zemědělská akciová společnost Podhorní Újezd byla založena v roce 1996. Společnost hospodaří na výměře 1 .911 ha zemědělské půdy a orientuje se jak na  rostlinnou tak na živočišnou výrobu.
     Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, pěstování cukrovky, řepky a máku. Živočišná výroba je zaměřena na intenzivní výkrm skotu.
       

Zeas Podhorní Újezd všechna práva vyhrazena 2014