Hlavní menu


Nacházíte se zde: Živočišná výroba

Živočišná výrobaŽivočišná výroba v naší firmě je orientována dvěma směry - na produkci mléka a na chov a produkci hovězího masa.

Chov a produkce mléka
     Veškerý chov dojnic a produkce mléka je soustředěna v středisku Vojice, kde je ve stájích s volným výběhem ustájeno 430 dojnic holštýnského plemene, které se vyznačuje vysokou produkcí mléka. Denní produkce mléka se pohybuje okolo 5.000l. Nádoj probíhá ve zmodernizované dojírně, která navazuje na stáje. Firma si zajišťuje uzavžený obrat stáda. Jalovice jsou chovány na farmě v Domoslavicích.
  

Chov skotu
     Chov plemene holštýnského skotu je obohacen o nakoupené býčky mastného plemene Charolais. Výkrm skotu je soustředěn do farmy Tereziny Dary. Býčci se prodávají v hmotnosti 550-600 kg, což je optimální váha pro velmi kvalitní maso.

 

Zeas Podhorní Újezd všechna práva vyhrazena 2014