Hlavní menu


Nacházíte se zde: Základní informace

Základní informace     Zemědělská akciová společnost Podhorní Újezd byla založena v roce 1996. Společnost hospodaří na výměře 1 .969 ha zemědělské půdy a orientuje se jak na  rostlinnou tak na živočišnou výrobu.
     Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin ,pěstování cukrovky a na pěstování plodin na krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.
      Svou činnost firma zabezpečuje cca se 60 pracovníky a moderním strojovým parkem.

Zeas Podhorní Újezd všechna práva vyhrazena 2014